Slide Slide

 
 

Brands

Stores

For Traders Should you be interested in adding a brand to
your existing portfolio, do not hesitate to contact us.
Continue

Арекс фешън ООД участва в проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проект: № BG16RFOP002-2.089-4190

Кратко описание на проекта: “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Цел на проекта: “Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19” В резултат от изпълнението на проекта ще нарасне нетния ни оборотен капитал, ще подобрим ликвидността и по-лесно ще преодолеем последствията от пандемията.

Арекс фешън ООД участва в проект по ОП “Иновации и конкурентоспособност” за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проект: № BG16RFOP002-2.089-4190

Кратко описание на проекта: “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Цел на проекта: “Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19” В резултат от изпълнението на проекта ще нарасне нетния ни оборотен капитал, ще подобрим ликвидността и по-лесно ще преодолеем последствията от пандемията.